| Selected 500 Question | Odia Grammar | RI AMIN SI | CT BED | ORSP |

| Selected 500 Question | Odia Grammar | RI AMIN SI | CT BED | ORSP |

| Selected 500 Question | Odia Grammar | RI AMIN SI | CT BED | ORSP |

0%
7 votes, 4 avg
539

ALL THE BEST TOPPERS


Created on

DECE

| Selected 500 Question | Odia Grammar | RI AMIN SI | CT BED | ORSP |

Welcome To
Odisha Regional Study Point

We Allow the best exam preparation for SSC, RAILWAY,BANKING,CT,BED,OTET,OSSTET,ASO,RI,AMIN, DECE(IGNOU) Navodaya(5th,6th) , BSE(Standard 9TH & 10TH) AND CBSE (Standard 9TH & 10TH) In ଓଡ଼ିଆ Language…

 

Why opt ORSP?
✅Daily Free Live class
✅Daily Free practice Quiz
✅FREE Live Tests Quiz
✅Performance Analysis
✅All Govt Exams are Covered

Join With us As per Schedule
And
Happy Learning...

Thank You
ORSP
(9502052059)

1 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ସମାର୍ଥକ ଦୁଇପଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖ ।

2 / 154

Category: ODIA GRAMMER

କେଉଁଟି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ?

3 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଗମନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା’ – ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କଣ ହେବ ?

4 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଦର୍ଶନୀୟ’ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୂଳ ଧାତୁଟି କ’ଣ ?

5 / 154

Category: odia grammar taddhita

29. ନିମ୍ନ ଉପସର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉପସର୍ଗ ନୁହେଁ –
(A) ଦର
(B) ନା
(C) ଗର
(D) ପ୍ରତି

6 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ?

7 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଧାତୁ ସହିତ ‘ସନ୍’ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯିବାପରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ? ‘

8 / 154

Category: odia grammar taddhita

45. କେଉଁଟି ସରଳ ପ୍ରକୃତିର ଶବ୍ଦ ? –
(A) ଘର
(B) ଘରକୁ
(C) ଘରଠାରୁ
(D) ଘରେ

9 / 154

Category: ODIA GRAMMER

 ନିମ୍ନଲିଖୁତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟି ଦେଶଜ ?

(କ) ନଗର

(ଖ) ନଅର

(ଗ) ଅଫିସ୍

(ଘ) ଭାତ

10 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ପ୍ରଯୋଜକ ପଦ ଗଢିବାପାଇଁ ଧାତୁରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ ?

11 / 154

Category: odia grammar taddhita

26. ଦୁର୍ଘଟଣା- ଏହି ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ଉପସର୍ଗଟି କିଏ ?
(A) ଦୁ
(B) ଦୁଃ
(C) ଦୂର
(D) ଦୂର

12 / 154

Category: ODIA GRAMMER

. କେଉଁଟି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ?

13 / 154

Category: odia grammar taddhita

5. ରାଧେୟ ଏହା କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ?
(A) ରାଧାଙ୍କର ସ୍ବାମୀ
(B) ରାଧାଙ୍କର ପୁତ୍ର
(C) ରାଧାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ
(D) ରାଧାଙ୍କଠାରୁ ନ୍ୟୁନ

14 / 154

Category: ODIA GRAMMER

କେଉଁଟି ଏକ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ ?

15 / 154

Category: odia grammar taddhita

19. ଶବ୍ଦ କାହା ଯୋଗୁଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୁଏ ?
(A) କେବଳ ଧାତୁ ଯୋଗୁଁ
(b) କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ
(C) ଧାତୁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଉଭୟ ଯୋଗୁ
(D) ନିଜ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ

16 / 154

Category: ODIA GRAMMER

‘ଚଷମା’ – ଏହି ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି ?

17 / 154

Category: odia grammar taddhita

22. ଉପସର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ?
(A) ୨୦ଟି
(B) ୩୪ଟି
(C) ୫ଟି
(D) ୧୫ଟି

18 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଜଣାପଡେ, ତାହାକୁ କେଉଁ ବଚନ କୁହାଯାଏ ?

19 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଆତିଶଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଧାତୁରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଏ ?

20 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏକ ଯାବନିକ ଶବ୍ଦ ?

21 / 154

Category: ODIA GRAMMER

କ୍ରିୟାର ମୂଲପିଣ୍ଡକୁ କଣ କହନ୍ତି ?

(କ) ଧାତୁ

(ଖ) ପ୍ରତ୍ୟୟ

(ଗ) ଭୁପପଦ

(ଘ) ଉପସର୍ଗ

22 / 154

Category: ODIA GRAMMER

“ଟିକେଟ’ ଗୋଟିଏ କି ଶବ୍ଦ ?

23 / 154

Category: odia grammar taddhita

3. ଶିବ + = ଶୈବ । ଏଠାରେ “ଅ” କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୋଇଛି ?
(A) ଭାବ ଅର୍ଥରେ
(B) ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥରେ
(C) ଜାତ ଅର୍ଥରେ
(D) ଭକ୍ତ ଅର୍ଥରେ

24 / 154

Category: odia grammar taddhita

50. ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆରେ ଅବିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ?
(A) ତତ୍ସମ
(B) ତଭବ
(C) ଦେଶକ
(D) ବୈଦେଶିକ

25 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ମୂଳଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଆଉ ଏକ ରୂପ ସଂଯୋଗକରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ କି ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି ?

26 / 154

Category: ODIA GRAMMER

‘ଚାଳିତ” ଶବ୍ଦର ମୂଳଧାତୁ କ’ଣ ?

27 / 154

Category: ODIA GRAMMER

କେଉଁଟି ଏକ ଦ୍ରାବିଡ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ?

28 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ?

29 / 154

Category: odia grammar taddhita

7. କୁନ୍ତୀଙ୍ର ପୁତ୍ର- ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କ’ଣ ହେବ ?
(A) କୌନ୍ତେୟ
(B) କୁନ୍ତୀଙ୍କ ପୁତ୍ର
(C) ଅର୍ଜୁନ
(D) ଯୋଦ୍ଧା

30 / 154

Category: odia grammar taddhita

32. ଧାତୁ ପରେ ଯୋଗ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ କ’ଣ କହନ୍ତି ?
(A) କୃତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟୟ
(B) ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ
(C) ଶକ ବିରକ୍ତି
(D) କ୍ରିୟା ବିଭକ୍ତି

31 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ କ’ଣ ?

32 / 154

Category: odia grammar taddhita

48. ଶବ୍ଦକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ?
(A) ଦୁଇ
(B) ତିନି
(C) ଚାରି
(D) ପାଞ୍ଚ

33 / 154

Category: odia grammar taddhita

42. କେଉଁଟି ଶବ୍ଦର ଗୁଣ ?
(A) ଧ୍ବନିର ସମାହାର ।
(B) ସାର୍ଥକ ଧ୍ବନିର ସମାହାର
(C) ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମିକ ସାର୍ଥକ ଧ୍ବନିର ସମାହାର ।
(D) କେଉଁଟି ନୁହେଁ

34 / 154

Category: odia grammar taddhita

27. ପୁରସ୍କାର ଏଥିରେ କେଉଁଟି ଉପସର୍ଗ ପରି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ?
(A) ପୁର
(B) ପୁରସ୍
(C) ପୁରୀ
(D) ପୂର

35 / 154

Category: odia grammar taddhita

16. କ୍ରିୟାର ମୂଳପିଣ୍ଡକୁ କ’ଣ କହନ୍ତି ?
(A) କ୍ରିୟା
(B) କାଳ
(C) ଧାତୁ
(D) ପ୍ରତ୍ୟୟ

36 / 154

Category: odia grammar taddhita

2. ପାଠ + ଉଆ = ପାଠୁଆ ।
ଏଥିରେ ଭିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି ?
(A) ଅଛି ଅର୍ଥରେ
(B) ସଦୃଶ ଅର୍ଥରେ
(C) ବୃରି ଅର୍ଥରେ
(D) ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥରେ

37 / 154

Category: odia grammar taddhita

35. ପକ୍- ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେ କ’ଣ ହେବ ?
(A) ପକ୍ + ୱା
(B) ପ + କୁ
(C) ପଚ୍ + କୁ
(D) ପଚ୍ + ତ

38 / 154

Category: odia grammar taddhita

40. ମାଷ୍ଟର + ଇ = ମାଷ୍ଟରି ।
ଏଥିରେ ଇ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କରାଯାଇଛି ?
(A) ଜାତ ଅର୍ଥରେ
(B) ଛୋଟ ଅର୍ଥରେ
(C) ବୁରି ଅର୍ଥରେ
(D) ସ୍ବାର୍ଥରେ

39 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏକ ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଅଟେ ?

40 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଇଛା ଅର୍ଥରେ ଧାତୁ ପରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ ?

41 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ସିଡନ୍ତ ଧାତୁ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ପଦରୁପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ?

42 / 154

Category: ODIA GRAMMER

‘ଇନ୍ଦ୍ର’ ର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପଟି କ’ଣ ?

43 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଏକ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ କ’ଣ କୁହନ୍ତି ?

44 / 154

Category: ODIA GRAMMER

‘ଅଡା’ କେଉଁ ଭାଷାର ଆଟେ ?

45 / 154

Category: ODIA GRAMMER

 ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ବଚନ କେତେ ପ୍ରକାର ? ।

46 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କୌରସି ଉପାୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିହୁଏ ନାହିଁ, ତା’କୁ କି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ?

47 / 154

Category: odia grammar taddhita

49. ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ତତ୍ ଶବ୍ଦ କେଉଁଥି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ?
(A) ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା
(B) ଇଂରାଜୀ ଭାଷା,
(C) ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା
(D) ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା

48 / 154

Category: odia grammar taddhita

10. · କୃତ୍ୟ– ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ’ଣ ହେବ ?
(A) କୁ + ତ୍ୟ
(B) କୃତ୍ + ଯ
(C) କୁ + କାପ୍
(D) କୃତ + ଯ

49 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଶବ୍ଦ ଆଟେ ?

50 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ମୂଳ ଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଗ କରି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଗଲେ ତାକୁ କି ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି ?

51 / 154

Category: ODIA GRAMMER

‘ଅକଲ’ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି ?

(କ) ପାରସିକ

(ଖ) ଯାବନିକ

(ଗ) ତୁର୍କୀ

(ଘ) ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ

52 / 154

Category: ODIA GRAMMER

‘ଦୀପ’ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଯାଏ

53 / 154

Category: ODIA GRAMMER

. ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅପ୍ରାଣୀବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟଗୁଡିକୁ କେଉଁ ଲିଙ୍ଗଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ? ?

54 / 154

Category: ODIA GRAMMER

‘ଗଧ’ ର ତସମ ରୂପଟି କ’ଣ ? –

(କ) ଘୋଟକ

(ଖ) ଗର୍ଭଭ

(ଗ) ଗାଭୀ

(ଘ) ଗର୍ଭଭ

55 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ?

56 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଆରିସା’ କି ପ୍ରକାଶ ଶବ୍ଦ ?

57 / 154

Category: ODIA GRAMMER

କେଉଁଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ?

(କ) କ୍ଷାଳନ

(ଖ) କ୍ଷାଳିତ

(ଗ) କ୍ଷାଳ

(ଘ) କ୍ଷାଳି

58 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ପିପଷା – ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ’ଣ ?

59 / 154

Category: ODIA GRAMMER

କେଉଁଟି ଯନ୍ତ ଶବ୍ଦ ? 

(କ) ଦେବୀପ୍ୟମାନ

(ଖ) ବିଜ୍ଞାନ

(ଗ) ଶକ୍ତିମାନ

(ଘ) ବୈଜ୍ଞାନିକ

60 / 154

Category: ODIA GRAMMER

 କେଉଁଟି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ?

61 / 154

Category: ODIA GRAMMER

କେଉଁଟି ତୁକୀ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ବାଛ ?

62 / 154

Category: ODIA GRAMMER

‘ସୁଲଭ’ ଶବ୍ଦଟିର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି ବାଛି ଲେଖ ।

63 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଫୁଲିଙ୍ଗକୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ କ’ଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ?

64 / 154

Category: ODIA GRAMMER

କେଉଁଟି ପର୍ଭୁଗୀଜ୍ ଶବ୍ଦ ବାଛ ?

65 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ କୋଣସି ବର୍ଣ୍ଣ କାଟିଦେଲେ ତା’ର ଅଙ୍ଗହାନି ଓ ଅର୍ଥହାନି ଘଟେ ତାକୁ କ’ଣ କହନ୍ତି ?

(କ) ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ

(ଖ) ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ

(ଗ) ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ

(ଘ) ବ୍ୟୁତ୍ପାଦିତ ଶବ୍ଦ

66 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ପିପାସା – ଏହା ‘କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ?

(କ) ଯନ୍ତ

(ଖ) ସନନ୍ତ

(ଗ) ଣିଜନ୍ତ

(ଘ) ତଦ୍ଧିତ

67 / 154

Category: ODIA GRAMMER

କେଉଁଟି ଓଡିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଅଟେ ?

68 / 154

Category: odia grammar taddhita

8. କୁଲେଇ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ?
(A) କୁଲା
(B) କୁଲାଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର
(C) କୁଲାଠାରୁ ବଡ଼
(D) କୁରା ସହିତ ସମାନ

69 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଶୁଣିବାର ଇଚ୍ଛା – ଏକପଦରେ କ’ଣ ହେବ ?

70 / 154

Category: ODIA GRAMMER

. ‘ଣି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଗଢାଯାଇଥିବା ଧାତୁକୁ କି ଧାତୁ କୁହାଯାଏ ?

71 / 154

Category: odia grammar taddhita

44. ପ୍ରତ୍ୟୟଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ କ’ଣ କହନ୍ତି ?
(A) ଶବ୍ଦ
(B) ପଦ
(C) ବ୍ୟୁତ୍ପାଦିତ ଶବ୍ଦ
(D) ସରଳ ଶବ୍ଦ

72 / 154

Category: ODIA GRAMMER

  1. ଏକବା ଏକାଧୁକ ବର୍ଷ ମିଳିତ ହୋଇ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାକୁ କ’ଣ କହନ୍ତି ?

73 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଯତ୍’ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଧାତୁକୁ କି ଧାତୁ କୁହାଯାଏ ?

74 / 154

Category: odia grammar taddhita

30. କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟି ଉପସର୍ଗ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ ?
(A) ବହି
(B) ପୁର
(C) ହରି
(D) ପୁନଃ

75 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଜ୍ଞାନୀର ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଟି କ’ଣ ?

76 / 154

Category: ODIA GRAMMER

 କେଉଁଟି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ?

77 / 154

Category: ODIA GRAMMER

କିୟାପଦର ମୂଳରୂପକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?

78 / 154

Category: ODIA GRAMMER

. କ୍ରିୟାପଦର ମୂଳରୁପକୁ କ’ଣ କହନ୍ତି ?

79 / 154

Category: odia grammar taddhita

11. ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସାମାନ୍ୟ ରୂପରେ ପରିବର୍ଭନ ହୋଇ ଆମ ଭାଷାରେ ଚଳୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?
(A) ତତ୍ସମ
(B) ତଭବ
(C) ଦେଶଜ
(D) ବୈଦେଶିକ

80 / 154

Category: odia grammar taddhita

21. ଧାତୁର ପରେ ଯୋଗ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟାୟକୁ କ’ଣ କହନ୍ତି ?
(A) ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ
(B) ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ
(C) ପୁର୍ବ ଓ ପର ଢଭୟ ପ୍ରତ୍ୟୟ
(D) ବିଭକ୍ତି

81 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଅର୍ଥ ‘ ଭୋଜନ’ ଅଟେ ? ।

82 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମଟି କ’ଣ ?

83 / 154

Category: ODIA GRAMMER

‘ଘିଅ’ କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି ? ।

84 / 154

Category: odia grammar taddhita

33. ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯୋଗ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ କ’ଣ କହନ୍ତି ?
(A) କୃତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟୟ
(B) ଉପସର୍ଗ
(C) ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟୟ –
(D) ପ୍ରତ୍ୟୟ

85 / 154

Category: odia grammar taddhita

1. ଖଟ + ଇଆ = ଖଟିଆ
ଏଥିରେ ଇଆ ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି ?
(A) ତିଆରି ଅର୍ଥରେ
(B) ଛୋଟ ଅର୍ଥରେ
(C) ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ
(D) ଅତିଶୟ ଅର୍ଥରେ

86 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏକ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ? .

87 / 154

Category: odia grammar taddhita

31. କେଉଁଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପସର୍ଗ ? .
(A) ସମ୍
(B) ଆବି
(C) ସୁ
(D) ଅଣ

88 / 154

Category: odia grammar taddhita

12. ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଆମ ଭାଷାରେ ଚଳି | ଆସୁଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କହନ୍ତି ?
(A) ତତ୍ସମ
(B) ତଭବ
(C) ଦେଶଜ
(D) ବୈଦେଶିକ

89 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ତଥା ଧାତୁକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?

90 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଖଜଣା’ – ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ବିଦେଶୀ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି ?

91 / 154

Category: odia grammar taddhita

18. ପ୍ରତ୍ୟୟର ସ୍ଥାନ ଧାତ୍ମର କେଉଁଠାରେ ରହେ ନାହିଁ ?
(A) ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ
(B) ଧାତୁର ପରେ
(C) ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ।
(D) ଧାତୁର ଉପରେ

92 / 154

Category: odia grammar taddhita

47. ସରଳ ପ୍ରକୃତି ର ଶବ୍ଦକୁ କିପରି ବୃତ୍ପାଦିତ ଶବ୍ଦ କରାଯାଏ ?
(A) ଶବ୍ଦକୁ ଭାଗଭାଗ କରି
(B) ଶବ୍ଦକୁ ଭାଗଭାଗ ନକରି
(C) ଶବ୍ଦରେ କିଛି ଯୋଗ ନକରି
(D) ଶବ୍ଦରେ ବିଭକ୍ତି ଯୋଗ କରି

93 / 154

Category: odia grammar taddhita

46. କେଉଁଟି ବ୍ୟୁତ୍ପାଦିତ ପ୍ରକୃତିର ଶବ୍ଦ ?
(A) ରାମ
(B) ରାମକୁ
(C) ଘର
(D) ବହି

94 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଯେଉଁଥିରୁ ବସ୍ତୁର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପରେ, ତାହାକୁ କ’ଣ କହନ୍ତି ?

95 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଯେଉଁ କେତେକ ଶବ୍ଦ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଅବିକଳରୂପେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡିକୁ କି ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି ?

96 / 154

Category: ODIA GRAMMER

କେଉଁଟିଏକଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ ଅଟେ ?

97 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଓଡିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସହିତ ସମାନ ତାକୁ

କ’ଣ କହନ୍ତି ?

98 / 154

Category: ODIA GRAMMER

କେଉଁଟି ଣିଜନ୍ତ ପଦ ?

(କ) ଖାଇବା

(ଖ) ଖୁଆଇବା

(ଗ) ଖାଇଲା

(ଘ) ଖାଇବ

99 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମଟି କ’ଣ ?

100 / 154

Category: odia grammar taddhita

13. ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଆସି ଆମ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ କଣ କହନ୍ତି ?
(A) ତତସମ
(B) ତଭବ
(C) ଦେଶଜ
(D) ବୈଦେଶିକ

101 / 154

Category: odia grammar taddhita

38. କେଉଁଟି ତବିତ ?
(A) ପଠନ
(B) ଜଣିଆ
(C) ପାଠ
(D) ଜଣି

102 / 154

Category: ODIA GRAMMER

‘ସନ୍’ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ପଦକୁ କି ପଦ କୁହାଯାଏ ?

103 / 154

Category: odia grammar taddhita

15. ଦୁଃପାଦିତ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ । ‘
(A) ବୀଣା
(B) ଦେଶର
(C) ବ୍ୟାକରଣ
(D) ପରୀକ୍ଷା

104 / 154

Category: odia grammar taddhita

14. କେଉଁଟି ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାଦିତ ଶବ୍ଦ ?
(A) ଟାଜୁନ
(B) ସହର
(C) ସିଟି
(D) ଟାଉନିଆ

105 / 154

Category: ODIA GRAMMER

 କେଉଁଟି ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ?

(କ)’ ଘର

(ଖ) ଘରୋଇ

(ଗ) ଘରୁଆ

(ଘ) ଘରଣୀ

106 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ପ୍ରକୃତି ସହିତ —- ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

107 / 154

Category: ODIA GRAMMER

କେଉଁଟି ଯନ୍ତ ପଦ ବାଛି ଲେଖ ।

108 / 154

Category: ODIA GRAMMER

. ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ କାଟିଦେଲେ ତା’ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ | କ୍ଷମତା ଲୋପ ପାଏ, ତାକୁ କି ଶବ୍ଦ କୁହନ୍ତି ?

109 / 154

Category: ODIA GRAMMER

କେଉଁଟି ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ବାଛି ଲେଖ ।

110 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ରୋରୁଦ୍ୟମାନ’ ପଦର ମୂଳଧାତୁ କ’ଣ ?

111 / 154

Category: ODIA GRAMMER

‘ଜନକ’ ର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ରୂପଟି କ’ଣ ?

112 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ବିଜ୍ଞାପିତ’ – ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ମୂଳଧାତୁସି କ’ଣ ?

113 / 154

Category: ODIA GRAMMER

‘ପାଠିତ’ – ପଦଟିର ବିଶେଷ୍ୟ ପଦଟି ବାଛି ?

114 / 154

Category: ODIA GRAMMER

‘ଟିକେଟ୍’ କେଉଁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଅଟେ ? ।

115 / 154

Category: ODIA GRAMMER

‘ବର’ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍କ ରୂପ କ’ଣ ହେବ ?

116 / 154

Category: odia grammar taddhita

39. କଟା + ଆଳି = କଟାଳି
ଏଥିରେ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୟଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ କରାଯାଇଛି
(A) କାଟିବା ଅର୍ଥରେ
(B) ଅଭ୍ୟାସ ଅର୍ଥରେ
(C) ଜାତ ଅର୍ଥରେ
(D) ସମୂହ ଅର୍ଥରେ

117 / 154

Category: ODIA GRAMMER

‘ଘୋଡା’ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦଟି କ’ଣ ? ।

118 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଯେଉଁ ପଦରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଏକରୁ ଅଧିକ ବୋଲି । ଜଣାଯାଏ ତାକୁ –~– କହନ୍ତି ?

119 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଓଡିଆ ଭାଷା ଭଣ୍ଡାରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ?

120 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଏକ ବା ଏକାଧୁକ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି ?

121 / 154

Category: ODIA GRAMMER

‘ପୁତ’ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ

122 / 154

Category: odia grammar taddhita

4. ଇତିହାସ + ଇ = ଐତିହାସିକ
ଏଥିରେ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି ?
(A) ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ
(B) ଜାତ ଅର୍ଥରେ
(C) ଅଧୟନ ଅର୍ଥରେ
(D) ସମ୍ବନ୍ଧ ଅର୍ଥରେ

123 / 154

Category: odia grammar taddhita

2. ପାଠ + ଉଆ = ପାଠୁଆ ।
ଏଥିରେ ଭିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ହୋଇଛି ?
(A) ଅଛି ଅର୍ଥରେ
(B) ସଦୃଶ ଅର୍ଥରେ
(C) ବୃରି ଅର୍ଥରେ
(D) ସମ୍ପର୍କ ଅର୍ଥରେ

124 / 154

Category: ODIA GRAMMER

 ଭାବ ବିନିମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାଧ୍ୟମ କ’ଣ ?

125 / 154

Category: odia grammar taddhita

23. ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ି କ ଧାତୁ ବା ଶବ୍ଦର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥାଏ ?
(A) ପୂର୍ବରୁ
(B) ପରେ
(C) ମଧରେ
(D) ଢଭୟରେ

126 / 154

Category: odia grammar taddhita

34. ରକ୍ଷିତ- ଏଥିରେ ଥିବା ଧାତୁଟିର ନାମ କ’ଣ ?
(A) ର
(B) ରକ୍ଷା
(C) ରକ୍ଷି
(D) କ୍ଷିତ୍

127 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏକ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ ? –

128 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଅର୍ଥବା ଅର୍ଥ ନଥିବା ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ମିଶ୍ରଣରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ଧଶବ୍ଦଟି ଲେଖ

129 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର କେତୋଟି ସ୍ତର ଅଛି ?

130 / 154

Category: odia grammar taddhita

28. ଅଜଣା- ଏଥିରେ ଥିବା ଉପସର୍ଗଟି କିଏ ?
(A) ଅ
(B) ଅଚ୍ଚ
(C) ଅଜଣ’
(D) ଅଜଣ + ଆ

131 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଅବିକଳ ରୂପେ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ କି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ?

132 / 154

Category: odia grammar taddhita

9. ପୂର୍ଣ୍ଣ- ଏହି ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ’ଣ ହେବ ?
(A) ପୁର + ତ
(B) ପୂର + ତ
(C) ପୂର + ତ
(D) ପୁର +ଣ

133 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଶିବ’ ଶବ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗ ରୂପ କ’ଣ ହେବ ?’

134 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ବିପରୀତାର୍ଥବୋଧକଦୁଇଶବ୍ଦର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଲେଖ ।।

135 / 154

Category: ODIA GRAMMER

‘ଉଲୀ’ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକତ ହୋଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦଟି ବାଛି ଲେଖ ।

136 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଜ୍ଞାପନ – ଏଥିରେ ଥିବା ଧାତୁଟିର ନାମ କଣ ?

(କ) ଜ୍ଞାପି

(ଖ) ଜ୍ଞାନ

(ଗ) କାପ

(ଘ) ଜ୍ଞାପ୍ତ

137 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଶିବାନୀ-ଏଠାରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ?

138 / 154

Category: ODIA GRAMMER

କେଉଁଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ? ‘ ‘।

(କ) ପାଳିତ

(ଖ) ପାଳନ

(ଗ) ପାଳନୀୟ

(ଘ) ପାଲିଲା

139 / 154

Category: ODIA GRAMMER

. ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଏକ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ ?

(କ) ହଡ଼ସ

(ଖ) ସହର

(ଗ) ସରବତ

(ଘ) ଅବିରତ

140 / 154

Category: odia grammar taddhita

20. ଧାତୁର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ ହୁଏ, ତାକୁ କ’ଣ କହନ୍ତି ?
(A) ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ
(B) ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ।
(C) ପ୍ରତ୍ୟୟ
(D) ବିରକ୍ତି

141 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଦ୍ବିରୁକ୍ତି ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛି ଲେଖ ।

142 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଯନ୍ତ ଧାତୁରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରାଯାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଏ ?

143 / 154

Category: odia grammar taddhita

37. ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୃଦନ୍ତ ?
(A) ଭାଗିନେୟ
(B) ଦାଢ଼ିଆ
(C) ଭୋଜନ
(D) ପାଟରା

144 / 154

Category: ODIA GRAMMER

କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ସହ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାର ମିଳନରେ ଗଠିତ ଯୁଗ୍ଧଶବ୍ଦଟି ବାଛି ।

145 / 154

Category: ODIA GRAMMER

. ‘ନଈ’ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି ?

(କ) ନଦୀ

(ଖ) ନଦ

(ଗ) ସରିତ

(ଘ) ତଟିନୀ

146 / 154

Category: odia grammar taddhita

41. ରାଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଏକକକୁ କ’ଣ କୁହାଯାଏ ?
(A) ପଦ
(B) ବାକ୍ୟ
(C) ଶବ୍ଦ
(D) ବାକ୍ୟାଶ

147 / 154

Category: odia grammar taddhita

25. ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲେ ଧାତୁ ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ?
(A) ଅର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ
(B) ଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ
(C) ରୁପର ପରିବର୍ଭନ
(D) ଆକୃତିର ପରିବର୍ଭନ

148 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ଯେଉଁଥିରୁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପରେ ତାକୁ କ’ଣ

149 / 154

Category: odia grammar taddhita

17. ଧାତୁ ସହିତ କ’ଣ ଯୋଗକଲେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଏ ?
(A) ପ୍ରତ୍ୟୟ
(B) ଅନ୍ୟଧାତୁ
(C) ଅନ୍ୟଶବ୍ଦ
(D) କେଉଁଟି ନୁହେଁ

150 / 154

Category: odia grammar taddhita

24. ଆହାର ଓ ବିହାର- ଉଭୟେ ହୁ ଧାତୁରୁ ଗଠିତ । ଏହି ଦୁଇଟିରେ ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ ?
(A) ଧାତୁ ଯୋଗୁଁ
(B) ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ
(C) ଉପସର୍ଗ ଯୋଗୁଁ
(D) ପ୍ରତ୍ୟୟ ଓ ଜପସର୍ଗ ଯୋଗୁଁ

151 / 154

Category: ODIA GRAMMER

ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କରୁ ଜାତ ହୋଇ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହୃତ . ହେଉଥୁବା ଶବ୍ଦଗଡିକୁ କି ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ?

152 / 154

Category: odia grammar taddhita

6. କେଉଁଟି ତଦ୍ଧିତ ?
(A) ଜାନ
(B) ବିଜ୍ଞାନ
(C) ଅଜ୍ଞାନ
(D) ବୈଜ୍ଞାନିକ

153 / 154

Category: odia grammar taddhita

43. ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ଭାଗଭାଗ କରିହୁଏ ନାହିଁ ତାକୁ କ’ଣ କହନ୍ତି ?
(A) ସରଳ ପ୍ରକୃତିର ଶବ୍ଦ
(B) ବ୍ୟୁତ୍ପାଦିତ ଶବ୍ଦ
(C) ପଦ
(D) ଶବ୍ଦ

154 / 154

Category: ODIA GRAMMER

  1. କୌଣସିଶବ୍ଦର ପୂର୍ବରୁ ବା ପରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗ କରି ଯେଉଁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଢାଯାଏ ତାକୁ କ’ଣ କହନ୍ତି ?

(କ) ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ

(ଖ) ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ

(ଗ) ବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ

(ଘ) ଯୋଗ ରୁଢ ଶବ୍ଦ

Your score is

0%

Please rate this quiz

| Selected 500 Question | Odia Grammar | RI AMIN SI | CT BED | ORSP |

 

ORSP TIME TABLE

 

orsp prize

LEADERBOARD

[ays_quiz_leaderboard id=""]

Welcome To
Odisha Regional Study Point

We Allow the best exam preparation for SSC, RAILWAY,BANKING,CT,BED,OTET,OSSTET,ASO,RI,AMIN, DECE(IGNOU) Navodaya(5th,6th) , BSE(Standard 9TH & 10TH) AND CBSE (Standard 9TH & 10TH) In ଓଡ଼ିଆ Language…

 

Why opt ORSP ?
✅Daily Free Live class
✅Daily Free practice Quiz
✅FREE Live Tests Quiz
✅Performance Analysis
✅All Govt Exams are Covered

Join With us As per Schedule
And
Happy Learning…

Thank You
ORSP
(9502052059)

QUIZ App Download Link-

ORSP Education App Link-

Subcribe Youtube Channel Link-

Join Our Telegram Channel(ORSP DISCUSS)

Join Our Telegram Channel(IGNOU HELPLINE)

Join Our Telegram Channel(CBSE)

Join Our Telegram Channel(8TH,9TH,10TH,Navodaya)

Thank You
ORSP
9502052059

 

odia grammar questions and answers class 10,
odia grammar questions and answers class 9,
odia grammar questions and answers class 8,
odia grammar objective questions and answers pdf,
odia grammar mcq questions and answers,
saraswata odia grammar book pdf,
odia grammar mcq pdf download,
odia grammar syllabus,

Related posts

One Thought to “| Selected 500 Question | Odia Grammar | RI AMIN SI | CT BED | ORSP |”

Leave a Comment