PMST-2024 MINI MOCK-02

/10
36

MATH(PMST-2024)

PMST-2024 MINI MOCK-02

PMST-2024 MINI MOCK-02

1 / 10

ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 74 ମିନିଟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 36 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ A ରୁ B ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ 111 ମିନିଟରେ 45 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ B ରୁ C ଦୂରତା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି | ସମଗ୍ର ଯାତ୍ରା ର ହାରାହାରି ବେଗ ଖୋଜ |

2 / 10

If 75% out of 148 Maths Class students of standard XII have been passed, then what is the number of students passed?

3 / 10

6: 3 :: X: 4 ତା’ପରେ X ର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର |

4 / 10

a = 7, b = 4, then (a2 - b2)/3 = ?

5 / 10

A 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କାମ କରିପାରେ | B 5 ଦିନରେ ଏହା କରିପାରିବ | C ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ 2 ଦିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲେ | କେତେ ଦିନ ଭିତରେ C ଏକାକୀ ଏହା କରିପାରିବ?

6 / 10

ଜଣେ ଡିଲର ଏକ ଆଇଟମ୍ ର ଚିହ୍ନିତ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ 28% ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରେ | ଯଦି ଜିନିଷର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ₹ 7,056 ଅଟେ, ତେବେ ବସ୍ତୁର ଚିହ୍ନିତ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର |

7 / 10

ତିନି ବର୍ଷ ଶେଷରେ, 20000 ଟଙ୍କା ରାଶିରେ 10%  ହାରରେ ଯୌଗିକ  ସୁଧ କ’ଣ ହେବ? ?

8 / 10

 23 ଟି ସଂଖ୍ୟା ର ହେଉଛି ହାରାହାରି 21. ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା 2   ଗୁଣିତ ହୁଏ, ତେବେ ନୂତନ ହାରାହାରି କ’ଣ ହେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର?

9 / 10

A ଏବଂ B ର ମାସିକ ଆୟ 4 ∶3 ଅନୁପାତରେ ଅଛି | ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 600 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି |  ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚର ଅନୁପାତ 3 ∶ 2, ତେବେ B ର ମାସିକ ଆୟ ହେଉଛି -

10 / 10

ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା?

Your score is

Download Our App for Quiz .

Quiz available at Current Affairs_ Feb 2024- Level 14

Leave a Comment